Hamerspel

Een oeroud spel, men slaat met een hamer op een knop waarbij er een gewicht langs een rail omhoog vliegt, en daarbij de bel bovenaan de rail moet doen rinkelen.